Ulepszony OCR dla NVDA

Znany i przydatny dodatek umożliwiający optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) z okien, których nie da się czytać innymi metodami (np. ekrany maszyn wirtualnych w trakcie instalacji na nich systemu).

Udostępniana tu wersja różni się istotnie od wersji oryginalnej, udostępnianej na addons.nvda-project.org:

Inny algorytm zmiany rozmiaru obrazu, co poprawia rezultaty rozpoznawania.

Silnik Tesseract uaktualniony do wersji 3.0.2 (w oryginalnym dodatku jest 3.0.1), co również ma wpływ na jakość rozpoznawania.

Pobierz NVDA OCR

Syntezator Gregor dla NVDA

Wersja 1.0.

Po ponad pięciu latach przerwy w pracach nad eksperymentalną syntezą mowy Gregor, zainspirowany kilkoma rozmowami na Teamtalku, że tak powiem w polskich kuluarach nocnej konferencji użytkowników NVDA, która odbyła się 1 marca 2014, postanowiłem skonstruować syntezator Gregor jako dodatek dla NVDA.

Nowy materiał dźwiękowy wniósł do sprawy jakość dużo lepszą od poprzednich wersji Gregora z przed lat, syntezator umożliwia zmianę prędkości, wysokości i głośności, a wszystko to razem z samym głosem, zmieściło się w bibliotece dll o rozmiarze niecałych 100 kilobajtów.

O ile Gregor nie ma problemu z czytaniem ciągłym długich tekstów (Nvda+strzałka w dół), to jednak niezbyt dobrze działa literowanie tekstu np. po dwukrotnym naciśnięciu NVDA+t (eufemizm oznaczający, że aktualnie praktycznie nie działa wogóle, ale w przyszłości, jeśli czas pozwoli i starczy motywacji, pewnie to poprawię, może nawet szybciej niż za następne 22 kwartały).

Z tego samego powodu, nie działa również podwyższanie tonu dla dużych liter, ale są to w sumie drobiazgi.

Zapraszam do przetestowania i podzielenia się wrażeniami:

Pobierz syntezator Gregor dla NVDA

Nibynumpad - funkcje klawiatury numerycznej

Rozwiązanie problemu braku na komputerze przenośnym emulacji klawiatury numerycznej z klawiszem FN, bez konieczności uczenia się nieintuicyjnych skrótów klawiszowych NVDA dla laptopa.

Funkcje Nvda przypisane do klawiszy numerycznych uzyskujemy naciskając klawisz NVDA z j, k, l (num1, num2, num3), u, i, o (num4, num5, num6), 7, 8, 9 (num7, num8, num9).

Funkcje nvda klawiszy numerycznych z insertem uzyskujemy naciskając nvda+shift z odpowiednią literą, jak wyżej.

Funkcje klawiszy numerycznych z shiftem - NVDA+ctrl+litera...

Najlepiej włączyć w ustawieniach klawiatury "Używaj Capslock jako klawisza NVDA" - wówczas Capslock+shift można trzymać jednym palcem.

Dodatkowo:

Lewy nawias kwadratowy - odpowiada numerycznemu slash (więc Nvda+[ - lewy przycisk myszy).

Prawy nawias kwadratowy - odpowiada numerycznej gwiazdce, więc Nvda+] - kliknięcie prawym przyciskiem myszy.

Nvda+średnik - to numeryczny minus (w prawo od num3).

Nvda+/ (slash) - numeryczny plus (pod numerycznym minusem).

Nvda+kropka - odpowiednik Numerycznego Delete.

Nvda+Enter - tak jak Nvda z numerycznym enterem.

Przełącznik oznajmiania paska stanu (Nvda+u, teraz zajęty przez num4) przeniesiony pod ctrl+shift+u.

Dodatek działa niezależnie od ustawionego w NVDA układu klawiatury: desktop czy laptop i można go z powodzeniem używać również na dużych klawiaturach komputerów stacjonarnych, co może mieć taką zaletę, że do wywołania funkcji dostępnych z klawiatury numerycznej nie potrzebujemy przenosić rąk z bloku głównego nad blok numeryczny.

W wersji 1.1 dodatku uaktualnione zostały klawisze nvda+shift+7 i nvda+shift+j przełączające odpowiednio do następnego i poprzedniego trybu przeglądania (wg zmian w NVDA 2013.2

Pobierz Nibynumpad

Klawisze schowka - oznajmianie klawiszy schowka

Wersja 1.2.

Dodatek wypowiada Wytnij po naciśnięciu ctrl+x, kopiuj - po ctrl+c i wklej - po ctrl+v, niezależnie od tego, czy rzeczywiście coś zostało skopiowane lub wycięte.

Wersja 1.2:

dodano oznajmianie:

ctrl+z - cofnij;

ctrl+a - zaznacz wszystko;

ctrl+s - zapisz;

Pobierz klawisze schowka